... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است


دوست داشتن مثل باد است

شما نمی‌توانید آن را ببینید

اما می‌توانید آن را احساس کنید …


من از تمام دنیـــا …

فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،

وقتے که در شفافیتش ……..

بازتاب عکس خـــودم را میبینم …!!!


برای زنده ماندن 

دو خورشید لازم است .

یکی در آسمان

یکی در قلب


من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافه ام

بشینم یه گوشه ی دنج  موهای تو رو ببافم...تو رو بیشتر از تعطیلی مدارس دوست دارم ...خدایا آدم گلی هایی که ساخته ای

سنگ شده اند

باران بی فایده است

ابراهیمت را برگردان