... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است


دلم 

یک مزرعه میخواهد

یک تو

یک من

و گندم زاری طلایی رنگ

که هوایش آکنده با عطر نفس های تو باشد