... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است


من کمی گیج، کمی مات، کمی مبهوتم!

زنده‌ای مُرده در این خالیِ پُر تابوتم،

به کسی ربط ندارم... به خودم مربوطم!

میروم دل بِکنم! از سر و سامان خودم...!