... گنجینه ادب

... گنجینه ادبعجب رسمیه رسم زمونه

قصه‌ی برگ و باد خزونه

میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا می‌مونه


دوست داشتن آدم‌ها را می‌توان
از توجه آن‌ها فهمید
وگرنه حرف را که
همه می‌توانند بزنند... ️پائولو کوئلیووقتی

خدا

رو دارم بی نیاز

از هر کسی هستم ...


خودمون به زندگی رنگ بدیم

منتظر نباشیم کسی بیاد رنگش کنه


مولی علی (علیه السلام)


هیچ چیز مانند یاد خدا 

گره گشایی نمیکند ...


غرر الحکم ح 4970


تقسیم میکنم ،

سهم روزهای آینده ام را …

یا در کنار تو یا در یاد تو...


 در رفاقت ...!!

 مراقب آدم های تازه 
 به دوران رسیده باش! 

هرگز به دیواری که تازه 
 رنگ شده نباید تکیه کرد
imano63@


تماس با من ...


از تو حرف می‌زنم
چنان نوبرانه می‌شوم ؛
که بهار هم
دهانش آب می‌افتد ...!


تو زندگی هیچوقت حسرت 
کارهایی که کردی رو نمیخوری؛
بلکه حسرت چیزایی رو میخوری 
که انجامشون ندادی!