... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است


میان این همه مهمان ،

چقــدر تنهایم !

وقتی ،

در بین این همه کفش ...

کفش های تو

.... نیست !