... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده استعجب رسمیه رسم زمونه

قصه‌ی برگ و باد خزونه

میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا می‌مونه


دوست داشتن آدم‌ها را می‌توان
از توجه آن‌ها فهمید
وگرنه حرف را که
همه می‌توانند بزنند... ️پائولو کوئلیو