... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است


دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست !

حسی است ؛

که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود
وقتے دو قلــ♥ــب برای یڪـدیگر بتپد

هیچ فاصلـہ اے دور نیسـﭞ

هیچ زمانے زیــــاد نیسـﭞ

و هیچ عشـــ♥ـــق دیگرے نمے تواند

آن دو را از هم دور کند !

محڪـم تریـن برهان عشــ♥ـــق

اعتمـــاد اسـﭞ
. 

خـداوندا

تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم

مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را

مبادا گم کنم اهداف زیبا را

مبادا جا بمانم از قصار موهبت هایت

خداوندا مرا مگذار تنها لحظه ای حتی . . .