... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۲ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است


درد عاشق را دوایی بهتر از معشوق نیست ...