... گنجینه ادب

... گنجینه ادب

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است
تمام آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست

ده‌ها کتاب می‌شود

اما تمام چیزی که در دلم هست

فقط دو کلمه است


دوستت دارمکار دیگری نداریم

من و خورشید

برای دوست داشتنت بیدار می شویم

هر صبح ..."احمد شاملو"
نمیدانم شب ها

من شاعر میشوم

و تو را غزل باران میکنم

یا تو بهانه میشوی

و من
غزل غزل می بارم ؟!
آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ...
که دیگر حتی نمیتوانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق میدهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم


دوستت دارم ...؟